📍 Ulga mieszkaniowa 2019

Mamy już nowe regulacje odnośnie zmiany warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Zwolnienie z opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości może być zastosowane przy spełnieniu kilku warunków, m.in.: kwota zostanie wydatkowana na własne cele mieszkaniowe i będzie to miało miejsce przed upływem 2 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce zbycie. Okres 2 lat, wedle nowych regulacji ma się wydłużyć do 3 lat. Ponadto do poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe będzie można zaliczyć budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub remont lokalu, zanim jeszcze podatnik zyska do niego tytuł własności, ale musi to się zmieścić we wspomnianym wcześniej 3-letnim terminie.