Przedsiębiorco nie marnuj kasy!

Kodeks Karny Skarbowy głosi jasno: „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.” Czytając dalej… „Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.” Jednak nie wszystkim straszny ten przepis, a kasa fiskalna kurzy się gdzieś na półce. Nie marnujmy jednej i drugiej kasy $$$, bo kary mogą być naprawdę surowe:

1. Grzywna nakładana mandatem od 210 zł do 4 200 zł.
2. Grzywna za wykroczenie skarbowe w przypadku czynu mniejszej wagi od 210 zł do 42 000 zł.
3. Grzywna za przestępstwo skarbowe może wynieść od 70 zł do 28 000 zł – to jest określona jedna stawka dzienna (!!!), kara nie może być niższa niż 10-krotność stawki, a wyższa niż 180-krotność stawki, także maksymalny wymiar kary to 5 040 000 zł.

Wysokość grzywny uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, także od przyszłego roku powinniśmy się spodziewać wyższych kar.

#koniecznaksiegowosc #konieczna #biuro #biurorachunkowe#grazynakonieczna #kostrzyn #kostrzynnadodra #ksiegowosc#kodekskarnyskarbowy #kks #kasafiskalna