📍 Nowy twór podatkowy od 1 stycznia 2019 roku, czyli danina solidarnościowa

Od 2019 roku będziemy mieli do czynienia z dodatkowym obciążeniem dla najlepiej zarabiających osób fizycznych. Chodzi o 4% nadwyżki od miliona złotych dochodu (pomniejszonego o składki społeczne), które będą przekazywane na Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Czytamy, że takich osób w Polsce jest ok 21 tysięcy, a same przychody stworzonego Funduszu szacowane są na 2 mld złotych rocznie. Drugim źródłem finansowania Funduszu będzie 0,15% przekazywane ze składek na Fundusz Pracy.