Blog

Aktualności

 

Kilka ważnych informacji z naszego biura.

Przedsiębiorco nie marnuj kasy!

Przedsiębiorco nie marnuj kasy! Kodeks Karny Skarbowy głosi jasno: "Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych." Czytając dalej... "Karze określonej w §...

Świadectwo pracy a zmiany w 2019 roku

📍 Świadectwo pracy a zmiany w 2019 roku Po ustaniu stosunku stosunku zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do wydania niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów pracowniczych ze względu na zawarte informacje, które z jednej...

Ulga Mieszkaniowa 2019r.

📍 Ulga mieszkaniowa 2019 Mamy już nowe regulacje odnośnie zmiany warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Zwolnienie z opodatkowania transakcji zbycia...

Danina Solidarnościowa

📍 Nowy twór podatkowy od 1 stycznia 2019 roku, czyli danina solidarnościowa Od 2019 roku będziemy mieli do czynienia z dodatkowym obciążeniem dla najlepiej zarabiających osób fizycznych. Chodzi o 4% nadwyżki od miliona złotych dochodu...